کلیه نشست های تخصصی

نشست 71: چالش‌های حقوقی کسب و کارهای فناورانه
نشست 70: نقش وب‌کوئست در آینده زیر نظام‌های آموزشی (بخش دوم)
نشست 69: آینده مشاغل مرتبط با انرژی و صنعت الکترونیک قدرت
نشست 68: نقش وب‌کوئست در آینده زیر نظام‌های آموزشی
نشست 67: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار چهارم؛ تکنیک‌ها و روش‌ها)
نشست 66: آینده تجارت الکترونیک