سی و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع:‌ تجاری سازی و مشاغل آینده

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۰ الی ۱۱