نشست ۱: مشاغل آینده و آینده مشاغل (تحولات صنعتی)

یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: شنبه 4 بهمن ماه

ارایه دهنده: دکتر رامین نواب پور

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.