نشست 10: ویژگی‌های مشاغل در عصرهای مختلف (گذشته، حال، آینده)

دهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری اندیشکده آصف

زمان برگزاری: سه شنبه 16 شهریور ماه

ارایه دهنده: مهندس علیرضا شانه چی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.