نشست 12:آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی

دوازدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده:معاونت آموزش وکارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان

زمان برگزاری: سه شنبه 30 شهریور ماه

ارایه دهنده: دکتر علی بخت همت

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.