نشست 17: تاثیر هوش تجاری بر آینده مشاغل و مشاغل آینده

هفدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیر الدین طوسی

زمان برگزاری: سه شنبه 11 آبان ماه

ارایه دهنده: مهندس مرتضی حاجی پور

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.