نشست18: نیروی کار، فرهنگ و مشاغل آینده

هجدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

زمان برگزاری: سه شنبه 18 آبان ماه

ارایه دهنده: دکتر غلامرضا قجاوند

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.