نشست 21: آینده و کسب و کار

بیست و یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری سازمان جهاددانشگاهی تهران

زمان برگزاری: سه شنبه 9 آذرماه

ارایه دهنده: دکتر حمید هاشمی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.