نشست 22: متاورس و مشاغل آینده

بیست و دومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 16 آذر ماه

ارایه دهنده: مهندس عظیم ربیع زاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.