نشست 23: مسئولیت پذیری و کارآفرینی اجتماعی در مشاغل آینده

بیست و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

با همکاری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

زمان برگزاری: سه شنبه 23 آذرماه

ارایه دهنده: دکتر بهرام ستاری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.