نشست24: آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت

بیست و چهارمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 30 آذرماه

ارایه دهنده: دکتر رضا شاهین فر

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.