نشست25: فرصت‌های کارآفرینانه در کسب و کارهای آینده ایران

بیست و پنجمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

زمان برگزاری: سه شنبه 7 دی ماه

ارایه دهنده: دکتر جواد سخدری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.