نشست 26: هوش مصنوعی و بینایی کامپیوتری در مشاغل آینده

بیست و ششمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

با همکاری جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

زمان برگزاری: سه شنبه 14 دی ماه

ارایه دهنده: دکتر حمیدرضا صادق محمدی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.