نشست 28: آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه رسانه

بیست و هشمتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 28 دی ماه

ارایه دهنده: دکتر طاهره ایوبی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.