نشست 29: عصر مجازی، چهارمین موج تغییر در جامعه

بیست و نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 5 بهمن ماه

ارایه دهنده: پروفسور علی اکبر جلالی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.