نشست 3: اقتصاد مراقبتی، فرصت‌ها و مشاغل

سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 15 تیرماه

ارایه دهنده: دکتر ارزیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.