نشست 30: مشاغل آینده و نوآوری در حوزه پزشکی

سی امین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

با همکاری پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی

زمان برگزاری: سه شنبه 12 بهمن ماه

ارایه دهنده: دکتر علی صادقی تبار

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.