نشست 31: حکمرانی فناوری اطلاعات (فرصتهای اشتغال حال و آینده)

سی و یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 19 بهمن ماه

ارایه دهنده: مهندس عبداله تقی پور

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.