نشست 32: نقش NFT ها در متاورس و آینده مشاغل

سی و دومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 3 اسفند ماه

ارایه دهنده: دکتر احسان بیگ زاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.