نشست 33: تجاری سازی و مشاغل آینده

سی و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 17 بهمن ماه

ارایه دهنده: مهندس محسن دیندار

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.