نشست 34: آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

سی و چهارمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 24 اسفند ماه

ارایه دهنده: دکتر امیرهوشنگ حیدری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.