نشست 35: شهرهای آینده، بستری برای ظهور مشاغل آینده

سی و پنجمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 16 فروردین ماه

ارایه دهنده: مهندس سیروس دشتی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.