نشست 36: انرژی های تجدید پذیر و چشم انداز کسب و کارهای مرتبط در آینده

سی وششمین نشست علمی آینده مشاغل ومشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 23 فروردین ماه

ارایه دهنده: پروفسور محمود جورابیان

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.