نشست 37: آینده مشاغل IT و IT در مشاغل آینده

سی و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری شرکت هاست ایران

زمان برگزاری: سه شنبه 30 فروردین 1401

ارایه دهنده: فرشاد اسماعیلیان

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.