نشست 38: دانشگاه ها و مشاغل آینده

سی و هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاددانشگاهی واحد اصفهان

زمان برگزاری: سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

ارایه دهنده: محسن طاهری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.