نشست 39: آینده ارزهای دیجیتال و مشاغل مرتبط

سی و نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاددانشگاهی واحد استان البرز

زمان برگزاری: سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

ارایه دهنده: مجید بذرافشان

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.