نشست 4: مشاغل آینده و آینده مشاغل (بازاریابی، فروش و تولید محتوا، فرصت‌ها و مشاغل)

چهارمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 22 تیرماه

ارایه دهنده: محمدرضا آذین

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.