نشست 41: نوآوری باز در کسب و کارهای آینده

چهل و یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 10 خرداد 1401

ارایه دهنده: دکتر حسن مرکزی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.