نشست43: مسکن معیشت محور و جایگاه آن در مشاغل آینده

چهل و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 24 خرداد 1401

ارایه دهنده: دکتر ایرج قاسمی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.