نشست 45: دگردیسی مفهوم شغل در دنیای متاورس

چهل و پنجمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 7 تیرماه

ارایه دهنده: مهندس عظیم ربیع زاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.