نشست 47

آینده بازار سرمایه و مشاغل آینده

چهل و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده


برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 21 تیرماه

ارایه دهنده: دکتر مریم محبی


جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.