نشست 48: جایگاه فریلنسینگ در مشاغل آینده

چهل و هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزارکننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی واحد زنجان

زمان برگزاری: سه شنبه 28 تیرماه

ارایه دهنده:مهرداد احسانی زاد، حامدمحمدی و عارف بهرامی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.