نشست 49: دانشگاه آینده و متاورس

چهل و نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 4 مرداد ماه

ارایه دهنده: پروفسور علی اکبر جلالی

جهت مشاهده فایل ویدیوئي و فایل ارائه لطفا کلیک فرمائید.