نشست 5: فرصت‌ها و نیازهای مشاغل آینده با رشد اینترنت اشیا

پنجمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 5 مردادماه

ارایه دهنده: دکتر محمد قیصری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.