نشست 50:مدل های نوین فروش محصولات دیجیتالی

پنجاهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزارکننده: معاونت آموزش وکارآفرینی با همکاری آکادمی تکانش

زمان برگزاری: سه شنبه 11 مردادماه 1401

ارایه دهنده: محمدرضا ذاکری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.