نشست 51: خلاقیت و نوآوری در آموزش

(گفتار اول؛ خلاقیت)

پنجاه و یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری: سه شنبه 25 مردادماه 1401

ارایه دهنده: حمید حمزه زاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.