نشست 52: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار دوم؛ آموزش)

پنجاه و یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 01 شهریورماه 1401

ارایه دهنده: حمید حمزه‌زاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.