پنجاه و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل اینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری

شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان

زمان برگزاری: سه‌شنبه 08 شهریورماه 1401

ارایه دهنده: دکتر مهدی قلیزاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.