پنجاه و پنجمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاددانشگاهی واحد خراسان جنوبی

موضوع: اقتصاد گیاهان دارویی؛ وضعیت فعلی؛ جهت‌گیری آینده

زمان برگزاری: سه‌شنبه 22 شهریور 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: محسن پویان

جهت دریافت فایل ویدیوئي و فایل PDF نشست فوق کلیک فرمائید.

heavy