پنجاه و ششمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری آکادمی تکانش

موضوع: آینده فعالیت در بازارهای مالی بین‌المللی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 29 شهریور 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: محمدرضا ذاکری

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست فوق کلیک فرمائید.

heavy