پنجاه و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار سوم؛ آموزش خلاقیت و نوآوری)

زمان برگزاری: سه‌شنبه 12 مهر 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر حمید حمزه‌زاده

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست فوق کلیک فرمائید.

heavy