پنجاه و هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری در مسیر مرجعیت

زمان برگزاری: سه شنبه 19 مهرماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر حمید حمزه‌زاده

جهت دریافت فایل ویدیويی و فایل ارائه لطفا کلیک فرمائید.

heavy