پنجاه و نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: نقش مدیریت دانش در اینده مشاغل

زمان برگزاری: سه‌شنبه 03 آبان‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: احسان آفریده‌ثانی

جهت ثبت نام در وبینار و یا شرکت در وبینار فوق کلیک فرمائید.

heavy