نشست 6: رایانش ابری و کلان داده‌ها

ششمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 12 مردادماه

ارایه دهنده: دکتر مرتضی سرگلزایی جوان

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.