شصتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: آینده مشاغل حوزه بانکداری

زمان برگزاری: سه شنبه 10 آبان‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: مجید طهماسب‌نژاد

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه کلیک فرمائید.

heavy