شصت و یکمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: تحارت نانو فناوری: از نوآوری تا تحول در آینده بازار غذا

زمان برگزاری: سه شنبه 17 آبان‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر طیبه شاهی

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy