شصت و دومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی

موضوع: مشاغل آینده: مشاغل مرتبط با معناسازی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 24 آبان‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: حجت‌الاسلام دکتر احمد کوهی

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy