شصت و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی

موضوع: آینده مشاغل و مشاغل آینده در صنعت بیمه

زمان برگزاری: سه‌شنبه 1 آذرماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر عبدالصمد خدامی

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy