شصت و چهارمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی

موضوع: از نخبه به متمایز (مشاغل موفق آینده)

زمان برگزاری: سه‌شنبه 08 آذرماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر احد رضایان

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy