شصت و ششمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

موضوع: آینده تجارت الکترونیک

زمان برگزاری: سه‌شنبه 22 آذرماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: مهندس معین کاشی‌ساز

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy